TERMENI SI CONDITII

 

  1. Cadrul și condițiile de utilizare ale site-ului

 

Site-ul www.kiddocare.ro este deținut de SC KIDDOCARE SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, numit în continuare “Kiddo Care.” Site-ul www.kiddocare.ro este operat în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții, completându-se cu prevederile legale aplicabile.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termini și aceste condiții, vă recomandăm să nu utilizați site-ul www.kiddocare.ro.

2. Proprietate intelectuală și restricții privind ultilizarea conținutului

 

Conținutul acestui website și toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală aparțin Kiddo Care sau furnizorilor acestuia de conținut. Kiddo Care deține așadar drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, precum și asupra logo-ului, textelor, imaginilor, video-urilor, bazei de date, software-ului, sub încidența legii naționale și internaționale rivind proprietatea intelectuală. Din acest motiv, fără permisiunea scrisă prealabilă a Kiddo Care, nicio o informație care se regăsește pe site-ul www.kiddocare .ro nu se poate copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau total.

 

  1. Aspecte privind datele cu caracter personal


În calitate de operator de date cu character personal, Kiddo Care își ia angajamentul de a proteja condifențialitate individual și datele personale și de asemenea să se conformeze prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora, în special prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor și confidențialitatea tuturor persoanelor din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 65/46/CE (Regulamentul General Privind Protecția Datelor sau GDPR).

Pentru mai multe informații vă recomandăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate Kiddo Care.

  1. Modificări ale website-ului, software-ului și serviciilor

 

Kiddo Care își rezervă dreptul de a:

  • modifica sau șterge (temporar sau permanent) website-ul kiddocare.ro sau orice parte a acestuia
  • modifica, șterge sau întrerupe orice software, serviciu și/sau campanie promoțională, în orice moment

 

  1. Limitarea răspunderii privind funcționarea site-ului

 

Kiddo Care nu garantează disponibilitatea continuă a site-ului www.kiddocare.ro și/sau funcționarea sa constantă în parametrii tehnici optimi.

De asemenea, pe site-ul www.kiddocare.ro pot exista link-uri către alte site-uri ce nu sunt proprietatea Kiddo Care, scopul lor fiind de a oferi informații suplimentare asupra unor subiecte de interes. Kiddo Care nu răspunde de conținutul acestora, de politica lor de confidențialitate sau de protecția și securitatea datelor dumneavoastră, motiv pentru care vă recomandăm să le consulțați atunci când acecsați oricare dintre aceste link-uri.

 

  1. Încălcarea termenilor și condițiilor

 

Orice utilizator al site-ului www.kiddocare.ro are cunoștință de faptul că orice încolcare a acestor termini și condiții va fi sancționată conform legislației în vigoare.

De asemenea, utilizatorii au obligația de a respecta toți acești termeni și toate aceste condiții. Nerespectarea lor va duce la sancțiunea de a suspenda sau anula dreptul persoanei vizate de a utiliza site-ul www.kiddocare.ro , fără a repara un eventual prejudiciu adus utilizatorului prin această sancțiune. Kiddo Care are dreptul de a cere despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciile cauzate de nerespectarea acestui document.

 

  1. Natura juridică

 

Acest document intră sub incidența legii române în vigoare și are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între utilizator și Kiddo Care.

 

  1. Instanța competentă

 

Orice litigiu în care este implicat Kiddo Care va fi soluțiunat de către instanțele judecătorești române competente.