POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

KIDDOCARE SRL (denumit în continuare „Kiddo Care”) se angajează să protejeze confidențialitatea individuală și datele personale.

 

Pe 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679 (denumit în continuare GDPR) privind protecția datelor și confidențialitatea tuturor persoanelor din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Scopul principal al Regulamentului 2016/679 este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

 

Ne-am angajat să respectăm Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene și să îl facem în dialog și colaborare cu partenerii și clienții noștri. Am creat astfel următoarea Politică de confidențialitate pentru a vă informa despre practicile noastre privind colectarea, utilizarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor pe care le puteți furniza în timp ce interacționați cu noi, atunci când vizitați site-ul Kiddo Care, precum și în derularea activității Kiddo Care.

 

Kiddo Care prelucrează datele cu caracter personal ale cursanților săi potențiali, actuali și foști cursanți, precum și datele cu caracter personal ale părinților și/sau reprezentanților legali ai acestora, ca parte a activității necesară pentru oferirea serviciilor educaționale.

 

 1. Principii

 

În conformitate cu GDPR, Kiddo Care se angajează să acționeze respectând următoarele principii:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil, corect și transparent pentru persoana în cauză.
 • Colectarea datelor cu caracter personal în scopuri determinate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în mod adecvat, relevant și limitat la informațiile scopului prelucrării datelor.
 • Prelucrarea datelor este corectă și actualizată constant, luându-se toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere.
 • Stocarea datelor cu caracter personal va avea loc numai pe durata necesară pentru atingerea scopului pentru care datele au fost prelucrate, cu exceptia situatiilor impuse de lege în care păstrarea ar putea fi necesară și ulterior.
 • Protecția datelor personale prelucrate de Kiddo Care este asigurată, datele personale fiind păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară.
 • Nedistribuirea datelor personale persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor.
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor cât și dreptul la portabilitatea datelor.

 

 1. Categoriile de date prelucrate

 

Kiddo Care colectează date personale ale angajaților noștri, potențiali angajați, clienți, potențiali clienți, parteneri de afaceri, furnizori și utilizatori ai site-ului web.

Colectăm doar datele personale care sunt furnizate în mod voluntar de către clienți sau potențiali clienți, parteneri de afaceri, angajați, potențiali angajați, colaboratori sau vizitatori online ai site-ului nostru web, cu scopul de a putea oferi informații și servicii, de a desfășura relații contractuale, de a ne promova serviciile și/sau de a oferi informații despre oportunitățile de angajare. În plus, trebuie să colectăm anumite date cu caracter personal pentru a respecta diferite obligații legale.

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi procesate de Kiddo Care sunt următoarele:

 • Date cu caracter personal privind identificarea și contactareanume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte/buletin de identitate, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, date bancare etc.
 • Date demografice, cum ar fi data nasterii, adresa poștală;
 • Detalii de identificare electronică, cum ar fi adresa IP
 • Date despre comportamentul online și preferințele dvs: adresa IP a dispozitivului dvs. mobil si/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitati în site-ul nostru;
 • Date referitoare la starea de sănătate: istoric medical, alergii, rezultate de examinare medicale, adeverințe/certificate medicale și alte date medicale ale cursanților;
 • Date referitoare la mediul educațional și dezvoltarea cursanților, cum ar fi fișe sau rapoarte de evaluare psihomotrică, feed-back etc.
 • Date comportamentale, cum ar fi datele privind preferințele/interesele cursanților;
 • Informații familiare: istoricul familial, profesia și locul de muncă al părinților, etc;
 • Date referitoare la interesele și nevoile dvs: de exemplu atunci când completați un sondaj de opinie sau sunați la centrul nostru de relații cu clienții.
 • Date personale cu privire la calificările profesionale, cum ar fi certificate / atestate / diplome de studiu și / sau diplome de dezvoltare profesională;
 • Date financiare, cont bancar și alte detalii de plată, salariu, beneficii, acțiuni, etc .;
 • Date privind starea civilă sau despre familie, cum ar fi numărul de copii sau alte persoane aflate în îngrijire;
 • Fotografii și videoclipuri sau alte date în legătură cu vizitatorii la sediul Kiddo Care și/sau participanții în cardul programelor educaționale oferite.

 

 1. Activități de procesare și scopurile cele mai frecvente ale prelucrării datelor cu caracter personal:

 

 1. a) Persoane asociate cu clienții/ clienți potențiali sau clienți curenți

Kiddo Care colectează datele personale necesare furnizării serviciilor noastre profesionale. Aceste date cu caracter personal pot include nume, adresă domiciliu, telefon, e-mail și alte date de contact.

 

Aceste date sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Gestionarea relației noastre cu clienții cum ar fi:
  • comunicare: păstrarea contactului cu părintii si/sau reprezentanții legali;
  • folosirea datelor de contact pentru comunicările de marketing direct;
  • organizarea de activități si/sau alte evenimente educaționale (ex: spectacole etc), inclusiv comunicarea de marketing cu privire la astfel de activități;
  • soluționarea disputelor;
  • în vederea colectării eventualelor debite și recuperare a creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță;
  • în vederea realizării de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulțumire al clienților raportat la prestarea serviciilor de către Kiddo Care. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajații Kiddo Care, dar și de companii terțe, specializate în colectarea de feedback de la clienți.
  • folosirea fotografiilor și a clipurilor video ale cursanților în diferite publicații școlare, pe website-ul Kiddo Care și pe paginile de social media ale Kiddo Care;
 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale cum ar fi:
  • oferirea serviciilor educaționale, începând cu procesul înscrierii cursanților, administrarea activităților educaționale;
  • administrarea și organizarea serviciilor educaționale: administarea înscrierilor cursanților și a altor documente educaționale, gestiunea taxelor, evaluărilor interne, pregătirea rapoartelor, implementarea politicilor și procedurilor educaționale, arhivarea, evaluarea calității serviciilor;
  • oferirea serviciilor educaționale auxiliare: suport emoțional, activităti extracurriculare, ateliere educaționale, înființare mediu virtual de comunicare cu părinții;
  • asigurarea securității la sediu: monitorizarea accesului în incinta Kiddo Care;
  • oferirea/asigurarea serviciilor medicale de către asistentul medical al Kiddo Care.
 • Interesul legitim al Kiddo Care: pentru a putea furniza servicii educționale la cele mai înalte standarde, orientate întotdeauna în beneficiul și interesul superior al copilului, fără a încălca drepturile și libertățile părinților/reprezentanților legali și ale minorilor.

 

Aceste date pot fi prelucrate pe baza obligațiilor legale (adică îndeplinirea obligațiilor fiscale), îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim al întreprinderii sau consimțământ.

 

Datele cu caracter personal colectate de Kiddo Care sunt în general furnizate direct de către părinți și/sau reprezentanții legali.

Menționăm faptul că există anumite categorii de date cu caracter personal absolut necesare pentru înscrierea în programele educaționale Kiddo Care, precum și pentru a putea oferi cursanților servicii educaționale adecvate. Astfel de categorii de date sunt înscrise în formularul de înscriere și în contractul de prestări servicii. Toate categoriile de date obligatorii pentru înscrierea la programele educaționale Kiddo Care sunt aduse la cunoștinta dvs.

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și ca urmare a unei obligații legale în sarcina Kiddo Care (spre ex: asigurarea pazei).

 

Referitor la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, respectiv datele referitoare la starea de sănătate, Kiddo Care prelucrează astfel de date în următoarele temeiuri:

 • Necesitatea protejării cursanților în scopul medicinii preventive, al diagnosticării și a asigurării de îngrijiri medicale sau de tratament urgent;
 • Prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în temeiul legislației europene și/sau naționale, în special în situațiile în care Kiddo Care trebuie să evalueze capacitatea de învățare a unui cursant și să adapteze activitățile didactice la nevoile speciale ale unui cursant;
 • Consimțământul explicit acordat de către părinți/reprezentantii legali ai minorilor pentru divulgarea datelor cu caracter personal ale cursanților legate de starea acestora de sănătate.

 

 1. b) Parteneri de afaceri, potențiali și/sau curenți

 

Kiddo Care ar putea prelucra date cu caracter personal despre contacte. Colecția de date cu caracter personal despre contacte și adăugarea datelor cu caracter personal este inițiată de personalul Kiddo Care și va include numele, titlul contactului, telefonul, e-mailul și alte date de contact pentru afaceri.

Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona relația contractuală cu aceste companii/entități și/sau ar putea fi utilizate pentru a dezvolta oportunitățile noastre de afaceri. Vom prelucra datele personale ale contactelor noastre de afaceri pe baza intereselor noastre legitime de afaceri sau a consimțământului, în cazul în care persoana vizată a fost solicitată să exprime unul.

 

 1. c) Furnizorii și subcontractanții

 

Colectăm date cu caracter personal cu privire la persoane asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri.

Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona relația contractuală cu aceste companii/ entități. Mai exact, prelucrăm datele personale ale persoanelor implicate în aceste relații contractuale. În general, datele menționate mai sus sunt prelucrate pe baza obligațiilor contractuale. Cu toate acestea, în unele cazuri este posibil ca aceste date să fie prelucrate pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi obligațiile de drept fiscal.

 

 1. d) Solicitanți de locuri de muncă

 

Kiddo Care colectează date personale de la solicitanții de locuri de muncă ca parte a procesului nostru de recrutare. În general, datele personale ne sunt furnizate direct de către un solicitant. Cu toate acestea, este posibil ca Kiddo Care să colecteze date de la solicitanții potențiali pe site-urile sau platformele de pe piața muncii sau alte terțe părți, în cazul în care acest tip de date este disponibil public. Aceste informații includ date generale despre educația solicitanților, istoricul locurilor de muncă și alte date similare furnizate în CV-uri și scrisori de intenție și sunt colectate cu scopul de a oferi solicitanților posibilitatea de a participa la procesul nostru de recrutare.

Kiddo Care păstrează și prelucrează datele dvs. pe baza unei legi legale (ex. prevederile Codului Muncii) și pentru a lua măsurile necesare solicitării dvs. înainte de a încheia un contract de muncă. De asemenea, putem prelucra unele dintre datele dvs. în urmărirea interesului nostru legitim de a vă recruta ca candidat.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. se va utiliza în alte scopuri specifice, vom prelucra datele pe baza consimțământului dumneavoastră.

În cazul unui proces de recrutare nereușit, vă vom păstra datele pe baza consimțământului dumneavoastră.

 

 1. e) Alte persoane

 

Kiddo Care ar putea colecta date personale ale persoanelor care solicită să ia legătura cu noi prin întrebări, reclamații, comentarii etc. În aceste situații, colectăm doar datele necesare pentru a răspunde acelor solicitări.

În aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe bază de interes legitim sau cu consimțământ.

În orice alt caz care nu este menționat mai sus, procesăm doar datele pe baza consimțământului dumneavoastră.

 

 1. Divulgarea datelor și terți

 

Kiddo Care va partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 

 1. a) Acelor membri, personalului și colaboratorilor, care sunt autorizati să acceseze datele cu caracter personal, în principal pentru asigurarea furnizării serviciilor educaționale și auxiliare.
 2. b) Companii implicate în operarea paginii noastre de internet;
 3. c) Alte părți cum ar fi autoritătile și institutiile publice, contabilii, auditorii, avocații și/sau alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

 

De asemenea, Kiddo Care va împărtăși informațiile dumneavoastră personale cu terțe persoane:

 1. a) În cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 2. b) Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră;
 3. c) Pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, obligații cu privire la legislația fiscală și a muncii) sau pentru a îndeplini obligațiile contractuale.
 4. d) În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială: (i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legatură cu pagina de internet la care vă abonați, putem dezvălui datele dumneavoastră posibilului cumpărător al respectivelor activități comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura că respectiva activitate continuă; (ii) în cazul în care Kiddo Care (sau o parte substanțială din bunurile sale) este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de Kiddo Care vor constitui unul dintre activele transferate;
 5. e) În cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;
 6. f) Pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;
 7. g) Pentru a proteja drepturile, proprietătile sau siguranța Kiddo Care, a angajaților săi, a clientilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

 

Toate părțile terțe cărora Kiddo Care le furnizează date cu caracter personal sunt responsabile de asigurarea faptului că această persoană cunoaște informațiile conținute în această Politică de confidențialitate și că beneficiarul datelor și-a dat consimțământul pentru partajarea informațiilor.

 

În relația cu terții, Kiddo Care este responsabil să se asigure că terții care tratează date cu caracter personal în numele Kiddo Care oferă garanții suficiente pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să îndeplinească cerințele prezentului regulament și să asigure protecția drepturile persoanei vizate.

 

 1. Perioada de păstrare a datelor

 

Kiddo Care procesează datele dvs. până când temeiul legal în baza căruia au fost colectate datele există în continuare și ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Politica de confidențialitate. Astfel, Kiddo Care va prelucra datele cu caracter personal pe toată durata relației contractuale, iar ulterior pentru perioadele de timp prevăzute în mod legal.

Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 

 1. Kiddo Care va păstra copii ale datelor dvs. cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea numai atât timp cât:
 2. a) păstram o relație în curs de derulare cu dvs. (de exemplu, în cazul în care sunteți inclus în lista noastra de emailuri și nu v-ati dezabonat);
 3. b) datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legatură cu scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate și avem un temei legal valabil;

 

 1. 2. În plus, în cazul în care sunt formulate acțiuni legale relevante, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar în legatură cu reclamația/acțiunea respectivă.

 

După încheierea perioadelor de la punctele (1) și (2) de mai sus, fiecare în măsura în care este aplicabilă, vom:

 1. a) șterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau

2) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Dreptul la informație: puteți solicita informații despre activitățile de procesare a datelor Kiddo Care, mai precis dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitării urmând a vă fi comunicat.

 

Dreptul la rectificare: puteți rectifica sau corecta datele personale inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în situațiile în care: (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) ați retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, caz în care aveți dreptul de a obține stergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitării urmând a vă fi comunicat.

 

Dreptul de a restricționa procesarea datelor: puteți solicita restricționarea procesării datelor dvs. personale în următoarele situații: (1) când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care  permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (2) când prelucrarea este ilegală, iar dumneavăatră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) când nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) când v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.

 

Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele dvs. personale într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca datele dvs. personale să fie transmise unui alt procesator de date, fără obstacole din partea Kiddo Care, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (1) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și (2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, mai exact în cazul în care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul de retragere a consimțământului: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, în cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ.

 

Dreptul de a se opune: clientul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept în cazul în care decizia: (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Kiddo Care; (2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se i aplică lui Kiddo Care și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; (3) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

 

Dreptul la adresarea unei plângeri către Kiddo Care – puteți adresa o reclamație în cazul în care sunteți nemulțumit de modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal sau de modalitatea de răspuns la solicitările dvs.

 

Dreptul la depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere – puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă sunteți nemulțumit de modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

 

Dreptul de a vă adresa justiției – vă puteți adresa instanțelor competente dacă sunteți nemulțumit de modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

 

Persoana vizată se bucură de aceste drepturi, indiferent de temeiul prelucrării datelor sale.

 

 1. Măsuri de securitate și protecție

 

Kiddo Care se angajează să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să îndeplinească cerințele prezentului regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

 

Măsurile noastre de securitate constau în:

 • Limitarea accesului la date cu caracter personal strict pentru angajații care sunt implicați în îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale;
 • Luarea tuturor măsurilor posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de procesare a datelor;
 • Asigurarea că persoanele care prelucrează datele personale au acces numai la datele necesare și că aceste date nu pot fi copiate, modificate sau șterse fără autorizare;
 • Asigurarea că datele cu caracter personal sunt prelucrate strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Asigurarea stocării datelor în condiții care garantează siguranța și confidențialitatea.

 

Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dvs. alegeți să le distribuiți în spațiul public, cum ar fi rețelele de socializare aparținând terților.

 

 1. Modificări ale acestei politici

 

Kiddo Care ar putea schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Această politică a fost actualizată ultima dată în 19/05/2020. Vă rugăm să verificați site-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizări sau modificări aduse politicii noastre de confidențialiate.

 

 1. Cereri și reclamații

 

Dacă aveți întrebări, solicitări sau reclamații cu privire la modul în care prelucrăm datele, ne puteți contacta prin email contact.kiddocare@gmail.com sau la numărul de telefon +40 751 147 087.

 

De asemenea, puteți depune o reclamație la autoritatea locală pentru protecția datelor la următoarele date de contact:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Adresa: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, Cod poștal 010336, România

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Număr de telefon: +40.318.059.211

Site web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=e